Alopecia (CDA: Color Dilution Alopecia)

 

Alopecia komt voor bij de Fawn en Smoke Blue Kelpies. Het is een genetische afwijking van de huid en vacht, welke doorgegeven wordt door het verdunnings gen van de ouders. Alopecia is een vrij onbekende aandoening bij de meeste mensen, dus helaas weten veel pupkopers niets van deze afwijking af, en worden meestal ook niet hierover geïnformeerd door de fokker. Fawn is een verdunning van Chocolate (bruin) en Smoke Blue is een verdunning van Zwart. Deze aandoening veroorzaakt haar verlies en eventueel ook huidproblemen.

 

Meestal is er bij de pup niets te zien, hoewel er vaak wel gesproken wordt van een ander soort vacht als de ander gekleurde pups al.

Er is een verstoorde aanmaak en opslag van melanine, wat normaal zorgt voor het pigment in de huid. Bij de aangetaste honden is er sprake van hele grote pigmentkorrels, wat zorgt voor vernietiging van de haarschacht en uiteindelijk tot kaalheid (Alopecia).

 

De diagnose wordt gesteld op basis van het ras en de verschijnselen, maar ook door de haren onder de microscoop te bestuderen. Hier zien we dan de eerder genoemde pigmentkorrels of melanine korrels, welke onregelmatig van structuur zijn.

De duidelijke tekenen van haar verlies beginnen vaak tussen de leeftijd van 4 – 18 maanden. Dit haar verlies wordt vaak verward met het verharen van de hond, maar is wel degelijk anders. Normaal verhaard een Kelpie zijn oude vacht als zijn nieuwe vacht al aanwezig is, maar deze Kelpies verliezen hun vacht terwijl er geen nieuw haar aanwezig is of op komst is.

Waarneembaar is dat de top vacht steeds verder verdwijnt en vaak enkel nog aanwezig is als een streep op de rug, wat in de staart en de nek. Naarmate de hond ouder wordt zal er steeds meer top haar verdwijnen (komt ook niet meer terug na verharings periodes) en kan de Kelpies zelfs helemaal zonder top vacht eindigen… Ook de ondervacht wat vaak veel dunner, en men kan helemaal tot aan de huid van de hond kijken.

Uiteindelijk worden sommige dieren geheel kaal en behouden anderen een zeer dunne vacht. De kans op een bacteriële infectie blijft altijd aanwezig. Tegen deze afwijking zijn geen behandelingen of medicijnen voor, en het is onomkeerbaar…

 

De Fawn kleur is het resultaat van bruin (“b/b”) welke lijder is van een verdunnins gen (“d/d”). Het verdunnings gen zit op de “D” allele en is homozygoot. Het verdunt zwart naar blauw (grijs). De huid pigment bij deze Fawn en Smoke Blue Kelpies is ook lichter, als ook de iris van het oog.

Deze Fawn kleur is bereikt door honden te gebruiken die beiden het verdunnings gen dragen, zowel homozygoot (twee identieke kopieën van een gen heeft in een chromosomenpaar) als heterozygoot (twee verschillende vormen (allelen) van een gen heeft), dus “D/d” of “d/d” samen met de bruine (Chocolate) kleur “B/b” of “b/b”, dus in homozygote of heterozygote vorm. Het resultaat in de nakomelingen die fawn zijn is dan “b/b d/d” (bruin verdunning). Niet enkel de Fawn en Smoke Blue Kelpies zullen deze aandoening doorgeven, alle Kelpies die het verdunningsgen dragen geven dit gen door en dus ook de Alopecia.

 

Daar de kleuren Autosomaal Recessief vererven, wordt ook de Alopecia Autosomaal Recessief vererft.

Dit betekend dat:

Lijder X Lijder geeft 100% Lijders

Lijder X Vrij geeft 100% Dragers

Lijder X Drager geeft 50% Lijders, 50% Dragers

Drager X Drager geeft 25% Lijders, 50% Dragers, 25% Vrij

Drager X Vrij geeft 50% Dragers, 50% Vrij

Vrij X Vrij geeft 100% Vrij

 

Dit is dus voor de verdunings kleuren als volgt:

d/d x d/d = 100% d/d

d/d x D/D = 100% D/d

d/d x D/d = 50% d/d - 50% D/d

D/d x D/d= 25% D/D - 50% D/d - 25% d/d

D/d X D/D = 50% D/d - 50% d/d

D/D x D/D = 100% D/D

 

Als je een correcte Fawn of Smoke Blue Kelpie ziet (dus geen lijder), betekend het dat in ieder geval 1 van de 2 ouders deze aandoening niet draagt en doorgeeft aan deze nakomeling, maar het wil niet zeggen dat deze nakomeling zelf geen drager is van Alopecia, en het dus weer door kan geven aan zijn nakomelingen en met een partner die het ook draagt dan ook weer lijders van Alopecia geeft.

 

De Fawn kleur is dus het resultaat van 2 recessieve genen, daarom kan de pup dus lijder zijn van Alopecia. Niet allen zullen het hebben, maar zoals het nu lijkt heeft 90% van alle Fawn Kelpies deze aandoening in meer of mindere mate. Het is voor iemand die niet weet van deze aandoening, niet altijd gemakkelijk te zien dat deze Kelpies niet correct in vacht zijn, en herkennen niet dat het hier om een aandoening gaat. Kwalijk is wel dat keurmeesters op de show het ook niet zien, daar dit Kynologen zijn, en moeten kunnen herkennen wanneer een hond gewoon ‘uit vacht’ is, of dat er iets niet klopt. Kelpie keurmeesters keuren nooit enkel Kelpies, en hebben meestal door de jaren heen heel wat honden door hun handjes gekregen om te beoordelen. Momenteel gebeurd het dus dat Fawn Kelpies die lijden aan Alopecia gewoon een Uitmuntend of een Zeer Goed krijgen van de keurmeester, met als opmerking zoiets als: ‘jammer dat hij momenteel uit vacht is’…

 

Daar deze honden dus goede kwalificaties behalen, worden ze dus ook gevraagd en gebruikt voor de fok, waarbij de fokkers dan weer het doel hebben deze kleur (Fawn) eruit te halen, waarbij de kans weer groot is dat de nakomelingen ook lijders zijn van Alopecia.

 

In de rasstandaard staat het volgende geschreven:

COAT

HAIR : The coat is a double coat with a short dense undercoat. The outer coat is close, each hair straight, hard and lying flat, so that it is rain-resisting. Under the body, to behind the legs, the coat is longer and forms near the thigh a mild form of breeching.

On the head (including the inside of the ears), to the front of the legs and feet, the hair is short. Along the neck it is longer and thicker forming a ruff. The tail should be furnished with a good brush. A coat either too long or too short is a fault. As an average, the hairs on the body should be from 2 to 3 cm (approx.3/4² - 1.1/4²) in length.

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 

De Alopecia lijdende Kelpies die op een show verschijnen zouden dus nooit een hoge kwalificatie moeten kunnen krijgen, daar zij absoluut niet voldoen aan de rasstandaard. Kelpies die aan deze aandoening lijden, zijn niet enkel in uiterlijk benadeeld, maar zeker ook wat betreft kwaliteit van leven. Zij hebben geen dubbele waterdichte vacht, waardoor ze in een klein beetje regen al tot op de huid nat worden, en ook eerder kou zullen lijden.

Uiteraard zijn er rassen met een enkele vacht, maar die rassen hebben zich meestal door de jaren heen zo aangepast dat bijv. hun normale lichaamstemperatuur al hoger is om zich te kunnen weren tegen de kou.

Bij onze Alopecia Kelpies is dit dus niet het geval.

Daarbij zijn ze eerder vatbaar voor huidaandoeningen, en ook de bescherming van de topvacht is er dus niet (denk aan door struiken lopen e.d.).

 

Meer over Kleur Mutant Alopecia is op internet te vinden, waar ook dit artikel op gebaseerd is.

Als je in de zoek machine ‘Color Mutant Alopecia’ of ‘Color Dilution Alopecia dog’ ingeeft.