Intestinale lipidenmalabsorptie (ILM)

Dit is een aandoening die soms voorkomt bij Australische Kelpies. Getroffen puppy's worden meestal Kelpie-minipups genoemd. Ze zijn kleiner dan hun onaangetaste nestgenoten, hebben doffe en ruwe vachten, dikke buiken, koepelvormige hoofden en ronde ogen.

Honden met ILM kunnen zoals normale honden geen vetzuren met lange ketens uit hun voer opnemen.

ILM is een autosomaal recessieve aandoening. Autosomale stoornissen kunnen mannelijke of vrouwelijke honden treffen, terwijl "recessief" betekent dat een hond de ILM-mutatie van beide ouders moet erven om te worden beïnvloed. Dragers (honden met een ILM n-resultaat) mogen enkel in combinatie met een vrije hond ingezet worden.

. Met Drager x Drager mag niet gefokt worden.

Intestinal lipid malabsorption (ILM) is a disorder sometimes found in Australian Kelpies (bench Kelpies). Affected puppies are usually called Kelpie mini pups. They are smaller than their unaffected litter mates, have dull and rough coats, big bellies, domed heads and round eyes.

Dogs with ILM cannot absorb long-chain fatty acids from their food like normal dogs.

ILM is an autosomal recessive disorder. Autosomal disorders can affect male or female dogs, while "recessive" means that a dog needs to inherit the ILM mutation from both parents to be affected. Carriers (dogs with an ILM n result) can safely be bred to clear dogs (those with an n n result) with no risk of producing affected pups. Carriers should not be bred to other carriers.