Crypto/Monorchidie

Tijdens de ontwikkeling van de mannelijke pup moeten de testikels vanuit de buik via het lieskanaal in de balzak afdalen. Indien op een leeftijd van 12- 16 weken de testikels nog steeds niet in het scrotum zitten, zal dat ook niet meer gebeuren en spreken we van een cryptorche reu. deze cryptorchidie kan zowel eenzijdig (mono) zijn als beiderzijds. Er kunnen twee situaties ontstaan bij cryptorchidie. De cryptorche testikel blijft achter in de buik of hij blijft steken in de lies. In het laatste geval is hij soms te voelen.

Cryptorche reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. Aangezien cryptorchidie een erfelijke aandoening is , is het operatief verplaatsen van de testikel vanuit de lies tot in de balzak een verboden ingreep.

 

Het risico van een binnenbal

De vraag is of een cryptorche testikel schadelijk is voor de reu zelf. Testikels die zich op een te warme plaats bevinden, lopen een verhoogde kans om tumoreus te ontaarden. De kans op tumorvorming verschilt per lokalisatie. Een testikel die in de buik zit heeft een 16 maal zo grote kans om tumoreus te ontaarden t.o.v. een testikel in het scrotum. Een testikel die in de lies ligt, wordt nog warmer doordat deze a.h.w. opgesloten ligt in het lieskanaal. Zo'n testikel heeft een 32 maal zo grote kans om tumoreus te ontaarden t.o.v. een normaal gepositioneerde testikel. De kans dat een niet-cryptorche reu een testikeltumor krijgt is echter niet zo groot.

 

Als zo'n cryptorche testikel tumoreus ontaardt heeft dat meestal nogal wat gevolgen voor de reu. Bij een testikel die in de lies ligt, wordt het probleem snel zichtbaar. Er ontwikkelt zich dan een dikte in de lies die redelijk eenvoudig verwijderd kan worden mits de tumor niet te groot is. Zit de testikel in de buik, dan heeft deze alle mogelijkheden om te groeien zonder dat dat direct zichtbaar of voelbaar is. Het is mogelijk dat zo'n testikeltumor hormonen gaat aanmaken die invloed hebben op het gedrag en uiterlijk van de reu. Dit noemt men het feminisatie-syndroom. De reu wordt dan, in hormonaal opzicht, een vrouwtje. De reu wordt dikker, verliest z'n haar, krijgt veel meer pigment, een afhangende voorhuid en wordt aantrekkelijk voor andere reuen. Zo'n 10% van deze tumoren zaait uit naar andere delen van het lichaam. De meeste cryptorche testikels ontaarden pas tumoreus na de leeftijd van 6 jaar, maar ook bij honden van 3 jaar zijn al tumoreuze cryptorche testikels weggehaald.

 

I.p.v. te wachten op eventuele verschijnselen van een tumoreus ontaarde binnenbal, is het beter deze preventief uit te schakelen. De testikel in de lies kan eenvoudig verwijderd worden. De testikel in de buik kan vlak bij de nieren, of vlak bij de lies zitten. Dit houdt in dat de testikel nogal eens moeilijk te vinden is, zeker wanneer de testikel nog niet tumoreus, en dus nog klein is.

 

De laparoscopische behandeling van de niet-tumoreuze cryptorche testikel

 

Voor de komst van de laparoscopische operatie was het verwijderen van de binnenbal een flinke operatie. Met een snede door de beide spierlagen naast de penis werd een opening gemaakt waarna met de hand in de buik werd gezocht naar de cryptorche testikel. Zodra deze gevonden was, werd deze buiten de buik gebracht, afgebonden en verwijderd. Daarna werd de wond in 3 lagen gehecht en moest de hond met een kap op naar huis om 10 dagen later de hechtingen te laten verwijderen.

 

De laparoscopische cryptorchidie operatie heeft alle voordelen van de algemene laparoscopische ingreep ( zie onder laparoscopie). Via 2 sneetjes van 5 mm worden de werkkanalen ingebracht. Dan wordt de cryptorche testikel opgezocht in de buik en via een van de werkkanalen verwijderd. Blijkt dat de cryptorche testikel toch in het lieskanaal zit dan worden de aanvoerende bloedvaten dichtgezet middels bi-polaire coagulatie van de aanvoerende bloedvaten. De huidwondjes worden dichtgezet met 2 oplosbare huidhechtingen die ook weer na 7 dagen door de eigenaar verwijderd kunnen worden. Bij een eenzijdig cryptorche reu kan de normaal gepositioneerde testikel in het scrotum gewoon blijven zitten wanneer er geen aanleiding is voor een volledige castratie van de reu.

 

Bron: www.dierenkliniekwestland.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb